Tra cứu tính hiệu lực của giấy chứng nhận FSC

TracuuFSC_ICOC

Chứng nhận FSC - Tra cứu tình trạng giấy chứng nhận

Theo yêu cầu của Tiêu chuẩn FSC-CoC về chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm (FSC-STD-40-004 V3-1), định kỳ các Doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn FSC phải kiểm tra tình trạng hiệu lực của giấy chứng nhận FSC của nhà cung cấp của mình thông qua trang web: https://info.fsc.org/certificate.php

Đầu tiên, khi truy cập vào web sẽ thể hiện giao diện sau:

Trường hợp bạn có/ biết mã chứng nhận FSC của nhà cung cấp mình thì sẽ ghi vào ô (Mã chứng chỉ gồm FSC-C và 6 số thứ tự):

Nếu không có mã chứng chỉ thì bạn có thể điền tên Công ty vào “Name”, chọn quốc gia của nhà cung cấp (nếu cần) vào ô “Contry or Area”:

Tiếp theo, bạn có thể chọn/không chọn mã sản phẩm theo tiêu chuẩn FSC-STD-40-004a (V2-1):

Và bấm vào ô “Search”

Kết quả ta có được:

Nếu các thông tin đúng theo giấy chứng nhận của Khách hàng và còn tình trạng hiệu lực và tình trạng chứng nhận thì đạt yêu cầu. Sau đó, để chứng minh mình đã kiểm tra tính hiệu lực của nhà cung cấp thì bạn phải bấm nút “Print” và in/lưu file mềm để làm bằng chứng cho việc kiểm tra xác nhận

Tags :
FSC,Thông báo
Chia sẻ:
error: Content is protected !!